Cookies van de site :
Het eventuele gebruik van cookies voor deze site is alleen bedoeld voor een technisch gebruik dat uw bezoek vergemakkelijkt.
Geen van uw gegevens wordt bewaard voor marketingdoeleinden of vermeldingsdoeleinden.
Alleen uw gegevens verzonden via het contactformulier worden bewaard voor toekomstige mogelijke relaties. Het zal in geen geval het voorwerp uitmaken van een gratis of betaalde opdracht. U hebt het recht om gegevens over u te openen, wijzigen, rectificeren en verwijderen, op eenvoudig verzoek via het contactformulier.
Wij behouden ons het recht voor om uw IP-adres aan de bevoegde autoriteit mee te delen in geval van een duidelijke overtreding van de Belgische wetgeving.
 
Site Manager :
Jean-Marc Bikx om contact op te nemen via het contact-tabblad
 
Webmaster van de site :
Daniel Dumont _ NBDscs. (Brussel - België)
nbd (at) skynet.be
 
Gastheer van de site :
phpnet.org (Grenoble - Frankrijk)
support (at) phpnet.org
 
Privacybeleid :
De gegevens die we over u kennen, zijn beperkt tot uw e-mailadres.
In geen geval zullen deze gegevens worden verkocht of verkocht aan een derde partij.

Op verzoek worden uw gegevens verwijderd van onze mailinglijst (nieuwsbrief).

Onze verzending van nieuwsbrieven zal alleen voor uw informatie en niet-commercieel zijn.

Elke nieuwsbrief heeft een systeem voor het beëindigen van zendingen naar uw e-mailadres.

Op verzoek hebt u toegang tot de gegevens die we over u hebben en kunt u eventuele rectificaties of verzoeken om annulering en verwijdering van deze gegevens uit onze database communiceren.

Persoon die verantwoordelijk is voor de goede gegevensverwerking: Jean-marc Bikx

Over Captcha of reCaptcha :
We kunnen de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) gebruiken om formuliervermeldingen op uw site te beveiligen. Deze service wordt gebruikt om inzendingen van een persoon te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Dit omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Voor dit doel worden uw gegevens aan Google doorgegeven en gebruikt door hun services. Uw IP-adres wordt echter van tevoren ingekort door Google in de lidstaten van de Europese Unie - of in andere landen die deel uitmaken van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte - en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daarna ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat wordt verstrekt door reCAPTCHA door uw browser, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Deze verzameling gegevens valt onder het Privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.